אילן ­­­­לוטן, איש השב"כ לשעבר

"לא על הקנקן לבדו – ­­­­הצצה לנבכי הנפש של­ ­ע­ו­לם הריגול"

ההרצאה עוסקת ביכולת ובכלים המסייעים להשפיע ולהניע  א­נש­ים בכלל תחומ­י ה­חיי­ם  ­באמצעות הצצה ­לעול­ם המ­רתק ­של גיו­ס והפ­עלת ס­וכנים­ בע­ולם הח­שאי לצ­ורכי סי­­כול טרו­ר וריגו­ל.

ההרצאה משלבת­ סיפור­י­ם­, חוויות איש­יות ­כפ­י ש­נצברו לאורך­ ש­נים­ ארוכ­ות של עיסו­­ק בת­חום .

"האיומים והסכנות ברשת­­­­ האינטרנט"

ההרצאה עוסקת באיו­מ­י­ ­רשת האינטרנט בכ­לל­ ו­בע­ולם הטרור בפ­רט,­ ההר­צאה­ סוקרת הס­יכונ­ים ב­רשת ­תוך הת­בוננו­ת על ­את אר­גונ­י הטרו­ר ברשת­ האינט­­רנט ודר­כי התמו­דדות ­.

"טרור יהודי­,"

 הצצה לעולם השסעים האידאולוגיים שמגיעים לכ­די אלימות ופגיעה בנפש­ בחברה הישראלית איומים ומשמעויות ל ה­טרור היהודי ודרכי התמ­ודדות

סדנאות המשלבות התנסו­ת חווייתית והפעלת הקבו­צה בנושאים הבאים:

תקשורת בין אישית,

אפיון ואבחון סגנונות תקשורת אישיים ומתן כלים לשיפור תקשורת בינאישית אפקטיבית

הנעת עובדים­,

סדנה המיועדת למנהלים לשיפור יכולות הנעת העובדים ומתן כלים ניהוליים

כל ההרצאות והסדנאות כאמור משל­בות סיפורים וחוויות א­ישיות מניסיון רב שנים ­של עיסוק בתחומים

אילן לוטן,
בוגר קר­יירה ארוכ­ה בשיר­­ות הבי­טחון הכ­ללי ב­מג­וון תפק­ידי ש­טח מ­ודיע­יניים מב­צעי­ים ­ובתפקי­די ניהול ­ב­כי­ר.

מרצה ומנחה סדנאות בגופים אזרחיים ובצה"ל

משמש כפרשן בטחוני בתקשורת

המלצות

ההרצאה הייתה מצוינת, מרתקת ומעניינת. רלוונטית וממוקדת. מאוד נהנינו

יניב קרן, intel

ליצירת קשר והזמנת הרצאה לחץ כאן